Solcellerna på taket är en del i vår strävan att skapa en hållbar mötesplats. Byggnader och boende står för 40% av världens energianvändning. Det gör boendet till den enskilt största miljöpåverkande faktorn. Här har solceller en självklar och nödvändig roll att spela i den hållbara omställningen. Mot denna bakgrund och med Garveriets vision att skapa en miljö med unika och spännande möten med innovativ hållbarhet i fokus, har det varit helt naturligt för Garveriet att satsa på solenergi.

Solcellskapet har utfört solcellsentreprenaden på 190 kWp, som varit igång i drygt en månad och även under årets mörkaste månader så producerar Lerums kommuns största solcellsanläggning el.

Bild/källa: Solcellskapet