I rådande situation vill vi informera hur vi agerar när det gäller vår verksamhet. Vi har öppet som vanligt, men vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt gällande restriktioner. Vi ser kontinuerligt över verksamheten och vi följer de nya regler för restauranger och krogar och har vidtagit de åtgärder som krävs:

 

  • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
  • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Vi ser löpande över verksamheten för att vidta ytterligare åtgärder om det skulle krävas.

Vi rekommenderar att du som gäst håller dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens hemsida där du hittar den senaste och aktuella informationen.

https://www.folkhalsomyndigheten.se

Du hittar även samlad information från myndigheter på hemsidan Krisinformation.se

Det ligger på varje enskild individs ansvar att bedöma om man riskerar att utsätta någon för smitta och vi rekommenderar vi att våra gäster håller sig uppdaterade kring den senaste informationen via Folkhälsomyndigheten enligt ovan.