I det senaste numret av Magasin Göteborg, som produceras i samarbete mellan Business Region Göteborg och Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, finns en artikel om Garveriet (s 11-12). ”Hållbar tillväxt – för alla” är det bärande temat för årets magasin. 

Artikeln om Garveriet kan du läsa här

If you prefer reading the article in English please click here