Lär känna djuren i Västerhavet, experimentera och lär mer om vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors reningsförmåga och mycket mer. En kunnig marinbiolog finns på plats och lotsar dig genom verkstaden. Låna håvar, strandkikare och ge dig ut för att undersöka havet på egen hand.

Även i år ha Västerhavsveckans besökare möjlighet att lära sig mer om marin forskning, hur det står till med havsmiljön och om Västerhavets biologiska mångfald i Västerhavsveckans två turnerande Havsverkstäder.
Havsverkstäderna dyker upp på många olika platser och längre ner på denna sida kan du se vilka orter som havsverkstäderna besöker under Västerhavsveckan i år.
I havsverkstäderna kan du som besökare experimentera med vatten och lära dig mer om salthalt, vattentryck, Arkimedes princip och mycket annat som förklarar hur det är att leva i havet jämför med på land.
Du får gärna låna utrustning, som håvar, spänner, vattenkikare och krabbmeten så att du kan samla in egna djur och alger som vi sedan undersöker i havsverkstaden.
I havsverkstädernas akvarier får du lära dig mer om några av Västerhavets vanligare organismer.
Om du hittar några fina alger kan du lära dig att pressa alger och göra en liten tavla av dina pressade alger.
Du kan lära dig mer om problemen med invasiva främmande arter och du kan bli medborgarforskare och hjälpa forskarna att leta upp och rapportera några olika invasiva arter. Ett av de bästa sätten att leta efter invasiva krabbor är faktiskt att meta krabbor och vara uppmärksam på krabbornas utseende. Om du fångar invasiva krabbor av arterna blåskrabba och småprickig penselkrabba så kan du lämna in dem i havsverkstäderna så att de kommer forskningen till nytta.
Om du vill testa dina nya kunskaper om havet kan du avsluta ditt besök med att lösa Havsverkstadens havsquiz!

Se filmen om Västerhavsveckans havsverkstad på youtube