OM GARVERIET

Garveriet – framtidens matdestination och en inspirerande mötesplats där kunskap och nyfikenhet kring innovativ hållbarhet och lokal, småskalig matproduktion får växtkraft.  

Vår verksamhet kan sammanfattas i tre nyckelord – ÄT, MÖT, LÄR – och där hållbarhet genomsyrar allt vi gör.

VI ÄLSKAR MAT. ÄKTA MAT.

Du som följt vår resa vet redan att maten står i centrum hos oss. Fokus är på att råvaran ska vara ärlig och äkta. Vi jobbar med småskaliga producenter som lägger ner hela sin själ i sina produkter. Och detta tänk genomsyrar allt vi serverar i såväl kafé, restaurang, det vi producerar i bageriet och det vi säljer i vår butik ”Garveriets Skafferi”.

GOTT OM PLATS FÖR MÖTEN.

Vi är övertygade om att mat och möten hör ihop. Därför har vi skapat två hela våningar med möjligheter att samla människor till olika möten i stora eller små grupper. Hos oss kan du ha företagskonferenser, familjeträffar, ordna föreläsningar eller events.

KUNSKAP KRING MAT OCH HÅLLBARHET.

Matstudion är navet i den lärande delen av vår verksamhet och här genomför vi löpande, utöver våra kurser, olika typer av event på olika teman för både eventbokare, lokala producenter, företagsgrupper och privatpersoner. Vår kursverksamhet erbjuder kunskap för både privatpersoner och konferensgrupper.

UPPLEVELSER FÖR ALLA

På Garveriet vill vi skapa upplevelser som får dig att känna, smaka, mötas, lära och inte minst viktigt att trivas. I vår kalender hittar du våra aktiviteter, kurser och events

VÅR HISTORIA

Garveriet i Floda startade som ett garveri. Det var grosshandlaren Johan Wennerberg som på 1870-talet anlade ett sullädergarveri i Floda alldeles intill Säveån. År 1898 övertogs verksamheten av Nestor Brodin som utvecklade verksamheten till att innefatta tillverkning av smorläder och vattentätt smidigt läder. Ett 50-tal personer jobbade i fabriken. Verksamheten stannade inom familjen fram till nedläggningen 1971.

Nestor, som var född 1868, utvecklade verksamheten till att innefatta tillverkning av smorläder och vattentätt smidigt läder. Vid 22 års ålder gav han sig ut i Europa för att vidareutbilda sig och arbetade i Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz innan han återvände till Sverige. Kring år 1900 byggde han ett bostadshus på platsen. Det vi idag kallar Gula villan. Nestor efterträddes av sonen Lars 1928. Lars utvidgade verksamheten och lät bygga den stora garveribyggnaden, som stod klar 1934.

För garvningen användes ek- björk- och granbark från trakten. Barken maldes i en kvarn som drevs med hjälp av hästvandring, en drift som efter ett par år byttes mot ångmaskinkraft. De gamla vattenledningarna i trästockar ersattes med järnrör och moderna maskiner köptes in. En sådan vattenledning av trä finns kvar som en del av historian. Ångmaskinen byttes tids nog mot elmotorer. Som mest bearbetades cirka 5 000 skinn per vecka

Efter nedläggningen 1971 kom en rad olika verksamheter att ha sin hemvist på garverietområdet. Den stora byggnaden var, under en period, företagshotell och i den gamla byggnaden fanns bilverkstäder, en godisbutik och mycket annat. Området förföll långsamt. Där placerades missbrukare och bostadslösa. Efterhand blev området betraktat som farligt och enligt polisen var det den plats inom polisområdet som krävde flest utryckningar.

2010 hamnade Garveriet i ny ägo och området började rensas upp och byggnader och mark sanerades. 2015 tog Jonas Brandström över fastigheten. Det gamla Garveriet har renoverats varsamt med hållbarhet och återbruk som ledstjärna och i oktober 2018 slogs portarna upp till nuvarande verksamhet. Efter att i drygt 120 år varit Garveri och sen lokaler för uthyrning har fastigheten nu fått en omstart och fylls med ny sprudlande verksamhet med sikte på framtidens utmaningar i samhället, hållbarhet och mat. En ny mötesplats och matdestination växer fram.

BLOGG

Här hittar du ett urval av allt som händer på Garveriet. Under kategori Press hittar du artiklar om oss.