Historia

Garveriet i Floda startade som ett garveri. Det var grosshandlaren Johan Wennerberg som på 1870-talet anlade ett sullädergarveri i Floda alldeles intill Säveån. År 1898 övertogs verksamheten av Nestor Brodin som utvecklade verksamheten till att innefatta tillverkning av smorläder och vattentätt smidigt läder.  Ett 50-tal personer jobbade i fabriken. Verksamheten stannade inom familjen fram till nedläggningen 1971.

 

Nestor, som var född 1868, utvecklade verksamheten till att innefatta tillverkning av smorläder och vattentätt smidigt läder. Vid 22 års ålder gav han sig ut i Europa för att vidareutbilda sig och arbetade i Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz innan han återvände till Sverige.

Kring år 1900 byggde han ett bostadshus på platsen. Det vi idag kallar Gula villan.
Nestor efterträddes av sonen Lars 1928. Lars utvidgade verksamheten och lät bygga den stora garveribyggnaden, som stod klar 1934.

För garvningen användes ek- björk- och granbark från trakten. Barken maldes i en kvarn som drevs med hjälp av hästvandring, en drift som efter ett par år byttes mot ångmaskinkraft.

De gamla vattenledningarna i trästockar ersattes med järnrör och moderna maskiner köptes in. En sådan vattenledning av trä finns kvar som en del av historian. Ångmaskinen byttes tids nog mot elmotorer.

Som mest bearbetades cirka 5 000 skinn per vecka.

Efter nedläggningen 1971 kom en rad olika verksamheter att ha sin hemvist på garverietområdet. Den stora byggnaden var under en period företagshotell och i den gamla byggnaden fanns bilverkstäder, en godisbutik och mycket annat.

Området förföll långsamt. Där placerades missbrukare och bostadslösa. Efterhand blev området betraktat som farligt och enligt polisen var det den plats inom polisområdet som krävde flest utryckningar.

Garveriet köptes 2010 av Christer Harling, fastighetsägare i Göteborg, som gjort sig känd för sina varsamma renoveringar av gamla byggnader. Området rensades upp. Byggnader och mark sanerades. Garveriet såldes 2015 vidare till Jonas Brandström, delägare i Floda centrum och Öijareds Resort.

Efter att drygt 120 år varit Garveri och sen lokaler för uthyrning får nu fastigheten en omstart och skall fyllas med ny sprudlande verksamhet med sikte på framtidens utmaningar i samhället, hållbarhet och mat.